Psihoterapija

Psihoterapija koja se prakticira u Capti je razgovor partnera na ciljevima koje postavlja klijent. Naš je postulat da u psihoterapijski razgovor klijent dolazi kao ravnopravni sudionik sa svojim problemom, ali i znanjem i sposobnostima za promjenu, a psihoterapeut ulazi sa svojim znanjem i vještinama da klijent dođe do svojih ciljeva.

Psihoterapija

Uspješna psihoterapija je ugodno iskustvo i za klijenta i za psihoterapeuta u zajedničkom traženju ključa koji je jedinstven za "otključavanje" klijentovog problema.

Jedan od načina rada s klijentima je i hipnoterapijski kontekst koji je izuzetno djelotvoran za probleme emocionalne prirode, kod kojih osoba ne može svjesno intervenirati u rješenje problema.


Psihoterapijski rad može biti individualan, u parovima ili obiteljski.

Više o pružanju psihološke pomoći u suočavanju s teškom bolešću, možete saznati u članku "Psihološka pomoć u suočavanju s teškom bolešću".

Inka Miškulin, Capta d.o.o.