Poslovanje

Konzultantske usluge za uspješno poslovanje imaju za cilj pružiti klijentima podršku i ono znanje uz pomoć kojeg će unutar svojeg poduzeća ili organizacije kreirati uvjete za organizacijski razvoj te razvoj ljudskih resursa i strateškog planiranja. Ovo se prvenstveno odnosi na poboljšanje vještina komuniciranja i ophođenja s klijentima, poslovnim suradnicima i kolegama. Načini kako razgovaramo konstituiraju naše organizacije.

Nudimo više vrsta tečajeva i edukacija za menadžere i zaposlenike, kao i suvremeni pristup u strateškom planiranju i donošenju odluka za velike sisteme: Scenario planning.

Inka Miškulin, Capta d.o.o.